فهرست شعب نقشه سايت تماس با ما راهنما خروج ٣ ارديبهشت ١٣٩٣ ساعت ٥ : ١٣  
 نام مشتری :  null null
راهنما >
راهنما
لطفا قبل از استفاده از سرويس هاى سايت راهنما را مطالعه فرمائيد.

 
 
جهت آشنايي شما کاربر گرامي با خدماتي که سيستم بانکداري اينترنتي در تمام مدت شبانه روز، حتي ايام تعطيل ارائه مي دهد و برقراري ارتباط شما با حسابهاي متمرکز خود بوسيله رايانه شخصي، راهنمايي تدوين شده است که قسمتهاي مختلف اين سيستم را به شرح زير توضيح مي دهد .

- عضويت

- رمزياب جديد

- فعال سازي

- ليست شعب بانك

- خلاصه حساب

- مانده حساب

- صورتحساب سي گردش آخر

- صورتحساب دوره اي

- انتقال وجه

- انتقال وجه بين بانکي ساتنا و پايا

- انتقال وجه کارت به کارت

- تاييد رسيد انتقال وجه

- مديريت حسابهاي مقصد

- پرداخت قبوض همگاني

- دستور پرداخت

- تعيين مبلغ چک

- استعلام وضعيت چک

- مشاهده گواهي عدم پرداخت چک

- استعلام وضعيت دسته چک

- مسدود نمودن کارت نقدي

- تغيير رمز دوم کارت نقدي

- تغيير مشخصات

- غير فعال سازي

- خلاصه تسهيلات

- استعلام تسهیلات غیر

- پرداخت اقساط تسهيلات

- مشاهده و تعریف دستور پرداخت

- خروج از سيستم سيستم بانکداري اينترنتي

اميد است با بهره گيري از اين امکانات بتوانيم خدمات بانکي مورد نياز شما را در هر لحظه و بدون صرف وقت ارائه نماييم.تعريف مشتري 

هر فردي مي تواند با استفاده از اين سرويس و بدون نياز به مراجعه حضوري به شعب بانک خود را به عنوان مشتري بانک مورد نظر تعريف کرده و با دريافت شماره مشتري از طريق سيستم بانکداري اينترنتي ، به عنوان مشتري بانک شناخته شده و مي تواند به ساير امور بانکي خود از طريق اين سيستم بپردازد .
عضويت 

مشتري براي استفاده از سيستم بانکداري اينترنتي ابتدا بايستي به عنوان كاربر آن شناسايي شده و كلمه عبور و رمز اين سيستم را دريافت نمايد. شناسايي مشتري در سه مرحله درخواست عضويت ، احراز هويت حضوري و سپس تعريف کاربر جديد انجام مي شود.
رمزياب جديد 

در اين سرويس کاربري که دستگاه رمزياب خود را مفقود ، معيوب ويا به هر ترتيبي از دست داده باشد و يا درخواستي مبني بر صدور دستگاه رمزياب جديد داشته باشد ، از طريق فرم درخواست دستگاه رمزياب جديد ، مشخصات حساب خود مانند شماره مشتري ، شماره حساب ، کد کاربري و ... را وارد کرده و درخواست صدور دستگاه رمزياب جديد خود را ارسال مي دارد .
فعال سازي 

در اين سرويس کاربري که قبلا غير فعال شده مي تواند در خواست فعال سازي در سيستم بگذارد. پس از پردازش درخواست کاربر توسط سيستم، کاربر مي تواند با در دست داشتن شماره پيگيري اي که از سيستم دريافت نموده است و همچنين شناسنامه و يا گذرنامه در زمان مقرر به شعبه منتخب خود مراجعه نموده تا توسط بانک احراز هويت گردد.
ليست شعب بانك 

سيستم مي تواند ليست شعب بانك و پذيرندگان كارت(Pinpad) و دستگاههاي خود پرداز( (ATM و پايانه هاي فروش (POS) را در اختيار مشتريان قرار دهد.
خلاصه حساب 

براي مشاهده کليه حسابهاي خود در سيستم متمرکز و اطلاع از تاريخ آخرين تراکنش و مانده هر حساب خود مي توانيد سرويس خلاصه حساب را انتخاب نمائيد.


مانده حساب 

با استفاده از اين سرويس ، مي توانيد در هر لحظه، مانده حسابهاي متمرکز خود را مشاهده نماييد.

براي مشاهده موجودي حساب، کليد " مانده حساب" در منوي صفحات اختصاصي را بفشاريد. در صفحه بعدي ليست حسابهاي مشتري، آورده شده است. با انتخاب يکي از حسابهاي ليست شده، پس از فشردن کليد "مانده حساب" در صفحه مذکور، مانده حساب نمايش داده مي شود.
صورتحساب ٣٠ گردش آخر 

با استفاده از اين سرويس ، مي توانيد در هر لحظه، ٣٠ گردش آخر حساب متمرکز مورد نظر خود را مشاهده نماييد.

براي مشاهده صورتحساب ٣٠ گردش آخر ، کليد " صورتحساب" در منوي اختصاصي را فشرده و سپس "سي گردش" را انتخاب نماييد. در صفحه بعدي ليست حسابهاي مشتري، آورده شده است. با انتخاب يکي از حسابهاي ليست شده، پس از فشردن کليد "صورتحساب" در صفحه مذکور، در صورت قبول درخواست کاربر، سي گردش آخر آن حساب، نمايش داده مي شود.

در صورتيکه درخواست به هر دليلي، با مشکل مواجه شود، (ارتباط با مرکز قطع شده باشد و ... )، پيغام مناسب نمايش داده مي شود.
صورتحساب دوره اي 

صورتحساب دوره اي

با استفاده از اين سرويس مي توانيد صورتحساب حساب متمرکز مورد نظر خود را در محدوده تاريخ مشخصي مشاهده نمائيد .

براي مشاهده صورتحساب دوره اي، کليد " صورتحساب" در منوي اختصاصي را فشرده و سپس "دوره اي" را انتخاب نماييد. در صفحه بعدي ليست حسابهاي مشتري، آورده شده است. علاوه بر آن، در اين صفحه اجازه داده مي شود که تاريخ شروع و پايان گزارش را انتخاب نماييد. اين تاريخ به صورت پيش فرض، تاريخ جاري سيستم است. با انتخاب يکي از حسابهاي ليست شده و تعيين محدوده تاريخي گزارش، پس از فشردن کليد "صورتحساب" در صفحه مذکور، صورتحساب آن دوره، نمايش داده مي شود.

در صورتيکه درخواست به هر دليلي، با مشکل مواجه شود، (ارتباط با مرکز قطع شده باشد و ... )، پيغام مناسب نمايش داده مي شود .انتقال وجه 

انتقال وجه به حساب خود شخص

با استفاده از اين سرويس مي توانيد مبلغ مورد نظر خود را از يک حساب متمرکز خود به حساب متمرکز ديگر خود منتقل نمائيد . براي انجام اين کار بايستي اطلاعات لازم را در ورودي هاي مربوطه وارد کنيد . اين اطلاعات شامل موارد زير است :

- مبلغ : مبلغي که بايد در اين تراکنش منتقل شود بر حسب ريال که اين مبلغ بايد عددي بزرگتر از صفر و حداکثر تا سقف مبلغ قابل انتقال از حساب بدهکار مورد نظر باشد .

- از حساب ( حساب بدهکار ) : قابل انتخاب از طريق فهرست حسابها

- به حساب (حساب بستانکار ): قابل انتخاب از طريق فهرست حسابها

- شرح ( اختياري ) : هر نوع توضيح مورد نظر براي انتقال وجه .انتقال وجه به حساب شخص ديگر

با استفاده از اين سرويس مي توانيد مبلغ مورد نظر خود را از يک حساب متمرکز خود به حساب متمرکز شخص ديگري منتقل کنيد . در اين قسمت نيز مانند حالت قبل بايستي اطلاعات لازم را در ورودي هاي مربوطه وارد نمائيد .

لازم بذکر است که در هر دو حالت ، حسابهاي بدهکار و بستانکار نبايد يکسان انتخاب شود ودر صورت انجام اين کار ، سيستم پيغام خطايي را مي دهد .

پس از وارد شدن اطلاعات ، در هر دو حالت بايد صحت اطلاعات وارد شده را تاييد کنيد که در اين مرحله مبلغ ، شماره و نام حساب بدهکار و شماره و نام حساب بستانکار براي بررسي مجدد و دريافت تاييد نهايي نمايش داده مي شود .


پس از انجام عمليات انتقال وجه رسيدي الکترونيکي ارائه مي شود که در آن شماره هاي پيگيري در سيستم بانکداري اينترنتي و سيستم متمرکز به صورت مجزا و نيز تاريخ و زمان انجام تراکنش به منظور پيگيري هاي احتمالي آتي در آن درج شده است .
انتقال وجه بين بانکي ساتنا و پايا 


با استفاده از اين سرويس مي توانيد مبلغ مورد نظر خود را از يک حساب متمرکز خود به حساب ديگري در هر يک از بانکهاي کشور منتقل نماييد.

- مبلغ : مبلغي که بايد در اين تراکنش منتقل شود بر حسب ريال که اين مبلغ بايد عددي بزرگتر از صفر و حداکثر تا سقف مبلغ قابل انتقال از حساب بدهکار مورد نظر باشد .

- از حساب ( حساب بدهکار ) : قابل انتخاب از طريق فهرست حسابها

- به حساب (حساب بستانکار ): حساب مورد نظر در بانک مقصد و شعبه مربوطه

کاربر گرامي  لطفا به نکات زير توجه فرمائيد :

  • در صورتيکه حساب مقصد مربوط به شخصي حقوقي اعم از شرکتها،سازمانها ميباشد لطفا بجاي فيلد نام و نام خانوادگي صاحب حساب، با انتخاب سرويس حساب حقوقي ،فيلد نام صاحب حساب ،که نام سازمان يا شرکت موردنظرتان ميباشد را وارد نماييد.

  • لازم به ذکر است ،مدت زمان عمليات واريز به حساب مقصد به عملکرد سيستم انتقال وجه بين بانکي ( ساتنا )  وابسته ميباشد

  • لطفاً شماره حساب، نام صاحب حساب، همچنين مبلغ مورد نظر را با دقت وارد نماييد. مسئوليت هرگونه اشتباه و مغايرت در اين زمينه به عهده شما ميباشد.

انتقال وجه کارت به کارت 


با استفاده از اين سرويس مي توانيد مبلغ مورد نظر خود را از يک  کارت به هر کارت ديگري که عضو شبکه شتاب باشد ، انتقال دهيد

تاييد رسيد انتقال وجه 

با استفاده از اين سرويس ، مي توانيد در هر لحظه، با وارد نمودن شماره پيگيري، شماره حساب بدهكار، شماره حساب بستانكار و يا با مشخص نمودن محدوده زمانى واريز يا انتقال وجه، رسيد انتقال وجه مربوطه را مشاهده نماييد.


مديريت حسابهاي مقصد 

با استفاده از اين سرويس مى‌توانيد حسابهايي كه در انتقال وجه به حساب اضافه شده مديريت نماييد.
پرداخت قبوض همگاني 

با استفاده از اين سرويس مى‌توانيد انواع قبوض همگاني را پرداخت نماييد.
دستور پرداخت 

 سرويس دستور پرداخت يکي از سرويسهاي نوين سيستم هاي بانکداري اينترنتي در دنيا ميباشد. با استفاده از اين سرويس :

 - شما ميتوانيد با تعريف يک دستور پرداخت، معين کنيد که انتقال وجهي از هريک از حسابهايتان به هر حساب متمرکز ديگري در بانک از جمله حسابهاي خودتان، با مبلغي معين، بصورت مکرر اجرا شود. در اين سرويس شما ميتوانيد درخواست کنيد که انتقال وجه مورد نظرتان در دوره هاي معيني، از جمله ماهانه، هفتگي و روزانه صورت پذيرد. بطور مثال ميتوانيد معين کنيد که انتقال وجهي بصورت ماهانه در روز پنجم هر ماه انجام شود و اين انتقال وجه ها به مدت 8 ماه ادامه يابد، يا بعنوان مثال ديگر ميتوانيد معين کنيد، که انتقال وجه مورد نظرتان بصورت هفتگي در روزهاي سه شنبه هر هفته و جمعا به مدت 4 هفته اجرا گردد. بدين منظور کافيست با ورود به سرويس بانکداري اينترنتي و انتخاب گزينه دستورپرداخت نسبت به تعريف دستور پرداخت مورد نظرتان اقدام کنيد و سيستم بصورت خودکار بدون نياز به حضور و ورود شما به سيستم، در زمانهاي مقرر و طبق شرايط اعلامي شما نسبت به اجراي دستور پرداخت مورد نظر اقدام خواهد کرد.

 - شما ميتوانيد وضعيت اجراي دستور پرداختهاي خود را در هر لحظه پيگيري کنيد.
 - شما ميتوانيد ليست دستور پرداختهايي را که بر روي حسابهايتان تعريف کرده ايد مشاهده نماييد.
 - شما ميتوانيد در شرايطي که از ادامه اجراي دستور پرداخت منصرف شده ايد، دستور پرداخت خود را حذف کنيد. 
تعيين مبلغ چک 

با استفاده از اين سرويس مي توانيد براى چك هاى صادره مبلغ تعيين كنيد. اين عمل قبل از سررسيد چك مانع از جعل مبلغ چك مى شود. براي اين کار ابتدا در گام نخست شماره چک، شماره حساب و مبلغ چک صادر شده را وارد کنيد و دکمه تائيد را کليک کنيد. در گام دو، مي بايست صحت اطلاعات وارد شده را تاييد کنيد که در اين گام مبلغ، شماره حساب و شماره چک براي بررسي مجدد و دريافت تاييد نهايي نمايش داده مي شود. با کليک دکمه تائيد مبلغ تعيين شده براي چک مورد نظر در سيستم ثبت مي شود.
استعلام وضعيت چک 

با استفاده از اين سرويس مي توانيد وضعيت جاري يک چک، تاريخ و زمان آن وضعيت و شعبه‌اي که تغيير وضعيت در آن شعبه انجام شده را مشاهده کنيد. در صورتي که چک مورد نظر تعيين مبلغ شده باشد نيز تاريخ، زمان و مبلغ تعيين شده نيز نمايش داده مي شود. براي مشاهده وضعيت چک، ابتدا شماره چک و شماره حساب مربوطه را وارد کرده سپس کليد ادامه را انتخاب نمائيد.
مشاهده گواهي عدم پرداخت چک 

با استفاده از اين سرويس در صورتي که چک اي برگشت خورده باشد مي‌توانيد اطلاعات ثبت شده گواهي عدم پرداخت آن را مشاهده نماييد. اين اطلاعات مشخصات شخص برگشت زننده چک، مشخصات چک و موجودي حساب در زمان برگشت شدن، شعبه برگشت زننده و در صورت نياز مشخصات دارنده چک، صاحب حساب و دارندگان حق امضاي چک را شامل مي شود. براي مشاهده گواهي عدم پرداخت چک، ابتدا شماره چک و شماره حساب مربوطه را وارد کرده سپس کليد ادامه را انتخاب نمائيد.
استعلام وضعيت دسته چک 

با استفاده از اين سرويس مي توانيد وضعيت يک دسته چک را مشاهده کنيد. اين وضعيت اطلاعات شماره دسته چک در کل تعداد دسته چک هاي دريافت شده، تاريخ و ساعت صدور، شماره اولين و آخرين برگ، کد شعبه تحويل دهنده و تعداد چک هاي ارائه شده دسته چک را شامل مي‌شود. جهت تعيين يک دسته چک براي مشاهده وضعيت آن کافي است شماره يکي از چک هاي آن و شماره حساب مربوطه را وارد کرده و کليد ادامه را انتخاب کنيد.
مسدود نمودن کارت نقدي 

با استفاده از اين سرويس مي توانيد در هر لحظه کارت خود را مسدود نماييد.
تغيير رمز دوم کارت نقدي 

با استفاده از اين سرويس کاربران سبا قادر خواهند بود رمز دوم کارت نقدي خود را تغيير دهند. براي اين کار از رمز اصلي کارت استفاده مي شود.
تغيير مشخصات 

با انتخاب اين سرويس مي توان مشخصات کاربر سيستم بانکداري اينترنتي را تغيير داد . مشخصاتي از کاربر که قابل تغيير هستند شامل نام ، نام خانوادگي ، عنوان ، پست الکترونيکي و نشاني مي باشند .

پس از تغيير مشخصات مورد نظر کليد تاييد را فشار دهيد و در صورت انصراف از تغيير مشخصات کليد انصراف را فشار دهيد .
غير فعال سازي 

مشتريان سبا مي توانند پس از اتصال به سيستم، شناسه کاربري خود را غير فعال نمايند .
خلاصه تسهيلات 

با استفاده از اين سرويس مى‌توانيد در هر لحظه آخرين وضعيت حسابهاي تسهيلاتي خود را مشاهده نماييد.
استعلام تسهیلات غیر 

با استفاده از اين سرويس مى‌توانيد در هر لحظه آخرين وضعيت حسابهاي تسهيلاتي غیر را مشاهده نماييد.
پرداخت اقساط تسهيلات 

با استفاده از اين سرويس کاربران سبا قادر خواهند بود تا اقساط تسهيلاتي خود را پرداخت نمايند. اين سرويس قابليت پرداخت اقساط تسهيلات را به صورت متمرکز، غير متمرکز، درون بانکي و بين بانکي دارا مي باشد. عملکرد اين سرويس، در صورت پرداخت مستقیم، مبتني برسامانه پاياپاي الکترونيکي (ACH )بوده و براي شناسايي حساب تسهيلاتي از شناسه حساب بانكي ايران (شبا) استفاده مي نمايد.

برای پرداخت اقساط به صورت درون بانکی، پس از مشاهده وضعیت حساب های تسهیلاتی، و انتخاب هر کدام از حساب های تسهیلاتی، کاربر می تواند نسبت به پرداخت اقساط آن به صورت درون بانکی  اقدام نماید.

مشاهده و تعریف دستور پرداخت 

با استفاده از "دستور پرداخت اقساط تسهیلات" مشتری به بانک اجازه می دهد در دوره های مطابق با سررسید تسهیلاتی، به طور خودکار، مبلغ معینی (و مطابق با سررسید تسهیلات) را از یک حساب مشخص برداشت کرده و اقساط تسهیلات معینی را پرداخت نماید. رویه عملکرد به این ترتیب است که کاربر در ایتدا می تواند حساب تسهیلاتی مشخصی را استعلام نموده و پس از مشاهده دوره، مبلغ و ... تعداد دوره های مورد نظر خود را انتخاب کرده و نسبت به ایجاد دستور پرداخت اقدام نماید.

خروج از سيستم سيستم بانکداري اينترنتي 

پس از اتمام کار با سيستم بانکداري اينترنتي، بايد از آن خارج شويد. اين عمل براي ثبت به موقع عمليات کاربر، توصيه مي شود.

براي خروج از سيستم، کليد "خروج" در منوي صفحات اختصاصي را بفشاريد. پس از خروج از سيستم، به بخش صفحات عمومي وب ،"صفحه ورود"، منتقل مي شويد.


تمامي حقوق براي بانک ملي ايران محفوظ مي باشد       Copyright © 1998-2008 Bank Melli Iran, Inc. All rights reserved