خانه نقشه سايت تماس با ما درباره ما راهنما فهرست شعب عضويت ورود ١٣ خرداد ١٣٩٩ ساعت ٥٤ : ١٤  
فرهنگ لغات

رمز عبور:
حروف و اعدادى كه مشترى بصورت محرمانه براى ورود خود به سيستم مى‌دهد.

سيستم بانكدارى الكترونيكى:
در ارائه خدمات بانكى، امكانات استفاده از تجهيزات الكترونيكى بجاى روشهاى دستى.

شماره پيگيرى:
شماره رسيد عمليات بانكى مى‌باشد.

شناسه كاربرى (مشترى):
نامى‌ كه مشترى با آن به سيستم معرفى مى‌شود.

صورتحساب:
صورت ريز عمليات (تراكنش‌ها) انجام شده در يك حساب.

مشترى حقيقى:
هر شخص كه بعنوان مشترى به بانك مراجعه نمايد مشترى حقيقى ناميده مى‌شود.

مشترى حقوقى:
به مشتريانى كه تحت عناوين شركت يا موسسه و غيره و بر اساس ضوابط قانونى تشكيل گرديده‌اند مشترى حقوقى مى‌گويند.