خانه نقشه سايت تماس با ما درباره ما راهنما فهرست شعب عضويت ورود ١٣ خرداد ١٣٩٩ ساعت ٣٨ : ١٤  
پرسش‌هاى متداول

عضويت در سبا
1- براى عضويت در سبا چه بايد كرد؟
2- پس از تكميل فرم درخواست عضويت، چه بايد كرد؟
3- چرا براى عضويت در سبا بايد قبلا مشترى سيستم متمركز بود؟
4- آيا مشتريان حقوقى، مانند شركت‌ها نيز مى‌توانند از خدمات سبا استفاده كنند؟ چگونه؟
5- انتخاب شعبه در فرم عضويت، به چه منظورى است؟

مانده و صورتحساب
6- آيا مانده و صورتحسابى كه از سبا دريافت مى‌كنيم، به‌روز است؟
7- مانده جارى، در دسترس و موثر چيست‌اند و چه تفاوتى با هم دارند؟

نامگذاري حساب
8- نامگذارى حساب‌ها چه فايده‌اى دارد؟

انتقال وجه
9- آيا انتقال وجه در سبا، فقط براى حساب‌هاى نوع متمركز ممكن است؟
10- آيا مى‌توان از طريق سبا، وجهى را از يك حساب متمركز به حساب متمركز شخص ديگرى واريز نمود؟
11- انتقال وجه بين حساب‌ها كه از طريق سبا انجام مى‌شود، با چه ميزان تاخير در بانك عمل مى‌شود؟
12- شماره پيگيرى داده شده پس از انتقال وجه، چه كاربردى دارد؟
13- براى كسب اطمينان از واريز وجه در عمل انتقال وجه، چه امكانى در سبا وجود دارد؟

ملاحظات ايمني
14- چه ملاحظاتى براى ايمن‌سازى تبادل اطلاعات در سبا پيش بينى شده است؟
15- اگر رمز عبور فراموش شود، چه بايد كرد؟
16- آيا مى‌توان رمز عبور اختصاصى را تغيير داد؟

1- براى عضويت در سبا چه بايد كرد؟  
شرط اوليه براى عضويت در سبا، داشتن حداقل يك حساب بانكى در سيستم متمركز بانك مى‌باشد. جهت استفاده از خدمات سبا لازم است فرم درخواست عضويت در صفحه‌اى كه براى اين منظور پيش بينى شده است تكميل گردد.

2- پس از تكميل فرم درخواست عضويت، چه بايد كرد؟  
پس از پردازش اطلاعات و مشخص شدن نتيجه درخواست، در صورت موفقيت‌آميز بودن، شناسه كاربرى و شماره پيگيرى به كاربر نمايش داده مى‌شود. كاربر بايد اين اطلاعات را يادداشت نموده و براى احراز هويت، با در دست داشتن شناسنامه و يا گذرنامه معتبر در زمان مقرر به شعبه منتخب خود براى فعال نمودن شناسه كاربرى خود مراجعه نمايد.

3- چرا براى عضويت در سبا بايد قبلا مشترك سيستم متمركز بود؟  
خدمات سبا به دليل ماهيت آن (كاملا مكانيزه و بدون درنگ) و بهره‌گيرى از ويژگى‌هاى حساب‌هاى متمركز برنامه‌ريزى شده است، لذا فقط براى مشتريان سيستم متمركز ارائه خدمات مى‌نمايد.

4- آيا مشتريان حقوقى، مانند شركت‌ها نيز مى‌توانند از خدمات سبا استفاده كنند؟ چگونه؟  
مشتريان حقوقى با معرفى فردى از افراد مورد نظر آن سازمان مى‌توانند درخواست عضويت در سبا نموده و از خدمات آن استفاده نمايند، در حال حاضر اين خدمات محدود به بازبينى اطلاعات مى‌باشد و عمل انتقال وجه و تغيير نام حساب براي اين نوع مشتريان مقدور نيست.

5- انتخاب شعبه در فرم عضويت، به چه منظورى است؟  
امكان انتخاب شعبه در فرم عضويت، بمنظور تسهيل در ارسال و تكميل مدارك عضويت و تحويل رمز عبور به مشترى مى‌باشد.

6- آيا مانده و صورتحسابى كه از سبا دريافت مى‌كنيم، به‌روز است؟  
سبا اطلاعات حساب شما را در همان لحظه از سيستم متمركز بازيابى و ارائه مى‌نمايد.

7- مانده جارى، در دسترس و موثر چيست‌اند و چه تفاوتى با هم دارند؟  
مانده جارى، مانده حساب شما با احتساب كل موجودى و وجوه در راه (مثلا چك‌هاى واگذارى ) مى‌باشد. مانده در دسترس، كل موجودى حساب شما بدون احتساب وجوه در راه و مانده موثر موجودى حساب با كسر ميزان مسدود شده مى‌باشد.

8- نامگذارى حساب‌ها چه فايده‌اى دارد؟  
بخاطر سپردن شماره‌هاى سيزده رقمى حساب‌هاى متمركز آسان نبوده، لذا با انتخاب اسامى مناسب براى هر حساب، استفاده از سبا به سهولت انجام خواهد شد.

9- آيا انتقال وجه در سبا، فقط براى حساب‌هاى نوع متمركز ممكن است؟  
انتقال وجه فقط مابين حساب‌هاى متمركز امكان پذير است.

10- آيا مى‌توان از طريق سبا، وجهى را از يك حساب متمركز به حساب متمركز شخص ديگرى واريز نمود؟  
در صورتى كه هر دو حساب متمركز باشند انتقال وجه با داشتن شماره حساب مورد نظر امكان پذير است.

11- انتقال وجه بين حساب‌ها كه از طريق سبا انجام مى‌شود، با چه ميزان تاخير در بانك عمل مى‌شود؟  
انتقال وجه بدون تاخير و در لحظه انجام مى‌شود.

12- شماره پيگيرى داده شده پس از انتقال وجه، چه كاربردى دارد؟  
اين شماره، شماره رسيد عمليات بانكى مى‌باشد و همانند يك برگ رسيد كه از شعبه بانك دريافت شده كاربرد دارد.

13- براى كسب اطمينان از واريز وجه در عمل انتقال وجه، چه امكانى در سبا وجود دارد؟  
با داشتن شماره پيگيرى و يا بعضى از اطلاعات اصلى مربوط به انتقال، مى‌توان با استفاده از امكان "تاييد رسيد"، از انجام قطعى انتقال صورت گرفته مطمئن گرديد.

14- چه ملاحظاتى براى ايمن‌سازى تبادل اطلاعات در سبا پيش بينى شده است؟  
ملاحظات ايمنى در سبا را مى‌توان به دو دسته تقسيم نمود.
الف: مواردى كه در سبا پيش بينى شده و از هر جهت قابل اعتماد مى‌باشد.
ب: مواردى كه مشترى بايد رعايت كند و در حوزه مسئوليت وى مى‌باشد. مانند دقت در انتخاب رمز و. ... براى توضيح بيشتر به صفحه "ملاحظات ايمنى" مراجعه شود.

15- اگر رمز عبور فراموش شود، چه بايد كرد؟  
در اين صورت لازم است، براى درخواست رمز عبور جديد، فرم مربوطه را تكميل نمود. اين فرم از طريق صفحه "ورود" و با كليك روي عبارت "رمز جديد " مشاهده مى‌شود.

16- آيا مى‌توان رمز عبور اختصاصى را تغيير داد؟  
با استفاده از امكان " تغيير رمز عبور " در منوى صفحات اختصاصى كه بعد از ورود ظاهر مى‌شود، مى‌توان رمز عبور اختصاصى را نيز تغيير داد.