خانه نقشه سايت تماس با ما درباره ما راهنما فهرست شعب عضويت ورود ٢٢ مرداد ١٣٩٩ ساعت ٣١ : ٨  
درباره ما
 

فهرست مطالب

مقدمه
1-مشخصات عمومى
2-عضويت
3-انواع مشترى
4-عمليات اصلى
5-عمليات جانبىمقدمه

براى تسهيل در انجام امور بانكى مشتريان بانك‌ها و همچنين كاهش حجم مراجعات مشتريان به شعب بانك كارشناسان فنى و بانكى شركت خدمات انفورماتيك عمليات مورد نياز براى پياده سازى و استقرار يك سيستم بانكدارى الكترونيكى بر مبناى سيستم متمركز بانكى را تحليل و مورد بحث و بررسى قرار دادند و با استفاده از سيستم مذكور مشتريان بانك كه داراى حساب متمركز هستند مى‌توانند برخى از عمليات بانكى خود را بدون مراجعه به شعبه و از طريق اتصال به شبكه اينترنت انجام دهند.1-مشخصات عمومى

سيستم بانكدارى اينترنتى، در محيط WEB توسعه يافته و استفاده از آن با اتصال به شبكه اينترنت انجام مى‌شود و به همين دليل استفاده از آن از هر نقطه‌اى مقدور مى‌باشد. رفع محدوديت مكانى از كاربر، جزو مزاياى عمده اين سيستم به حساب مى‌آيد. محيط آن فارسى بوده و از سهولت بالايى در اجرا برخوردار است. اين سيستم بر مبناى سيستم متمركز بنا گذارده شده و استفاده از آن صرفاً براى مشتريان سيستم متمركز بانكى امكان پذير است.2-عضويت

مشترى در هنگام درخواست عضويت با استفاده از كامپيوتر شخصى خود (منزل يا محل كار) و اتصال به شبكه اينترانت كه ويژه ثبت درخواست عضويت در نظر گرفته شده وارد سايت سيستم بانكدارى اينترنتى مى‌گردد، سپس شماره حساب، شماره مشترى و شماره شناسايى اوليه (كه در نهايت بخشى از شناسه (User ID ) شخص خواهد بود) و همچنين شعبه مورد نظر براى دريافت رمز عبور را در فرم درخواست عضويت وارد مى‌نمايد.
درصورت معتبر بودن اطلاعات داده شده سيستم در خواست وى را ثبت مى‌نمايد سپس كليه درخواست‌ها مورد بررسى قرارگرفته و براى هر يك شناسه(User ID) و رمز عبور (Password) توليد شده و اطلاعات توليد شده در سيستم ثبت مى‌شود.
پس از آن مشتري بايد با در دست داشتن اصل شناسنامه، گواهينامه و يا گذرنامه براي احراز هويت به شعبه انتخابي خود مراجعه نمايد.3-انواع مشترى

سيستم متمركز مورد استفاده در بانك داراى مشتريان حقيقى / حقوقى / مشترك و ... مى‌باشد.
در سيستم بانكدارى اينترنتى به كاربران مشتريان حقيقي، اجازه انجام تمام سرويس‌ها داده شده است ولى از ساير كاربران (مشتريان حقوقي) اجازه نقل و انتقال وجه و همچنين اصلاح نام حساب سلب شده است. بنابراين كاربر مشترى حقوقى، فقط خدماتى از قبيل ديدن موجودي، اخذ صورتحساب و سرويس‌هاى عمومى را استفاده خواهد كرد. ضمناً اين كاربران هنگام اخذ رمز عبور از شعبه، بايستى معرفى‌نامه معتبر از طرف شركت يا ساير شركا ارائه نمايند. همچنين اين افراد هنگام درخواست عضويت بايستى به جاى شماره شناسنامه، شماره ثبت شركت و به جاى تاريخ تولد، تاريخ ثبت شركت را مشخص كنند.4-عمليات اصلى

4-1-خلاصه حساب
4-2-موجودي حساب
4-3-انتقال وجه
4-4-صورتحساب
4-5-کنترل صحت تراکنش انتقال
4-6-تعيين مبلغ چك
4-7-انتقال وجه بين بانکي - ساتنا
4-8-انتقال وجه بين بانکي; - پايا
4-9-پرداخت قبوض
4-10-دستور پرداخت
4-11-خلاصه تسهيلات
4-12-پرداخت تسهيلات
4-13-مديريت حسابهاي مقصد


  4-1- خلاصه حساب

در اين بخش مشترى مى‌تواند مرور سريعى بر روى موجودى كليه حساب‌هاى خود داشته باشد، اطلاعات قابل ارائه براى مشترى عبارتند از:
الف: مجموع موجودى حساب‌هاى متمركز مشترى به تفكيك انواع حساب‌ها و همچنين مجموع كل حساب‌ها
ب : موجودى هريك از حساب‌هاى مشترى به تفكيك انواع حساب‌ها  4-2-موجودي حساب

مشترى سيستم بانكدارى اينترنتى مى‌تواند موجودى هريك از حساب‌هاى خود را تحت عناوين " قابل دسترس، مؤثر ، جارى "مشاهده نمايد، براى اين منظور مشترى بايد حساب مورد نظر خود را از ليست حساب‌هاى متمركزى كه توسط سيستم نمايش داده ميشود انتخاب نمايد.  4-3-انتقال وجه

مشترى سيستم بانكدارى اينترنتى مى‌تواند از يكى از حساب‌هاى خود (بجز حساب‌هاى سپرده بلند مدت) مبلغى را (حداكثر به ميزان موجودى حساب انتخاب شده) به حساب ديگر منتقل نمايد همچنين مشترى مى‌تواند شرح مختصرى نيز براى عمل انتقال در فرم وارد نمايد. لازم به ذكر است كه هر دو حساب بايد متمركز باشند و شرايط برداشت براى حساب اول و شرايط واريز براى حساب دوم معتبر باشد.
پس از تكميل اطلاعات مربوط به درخواست درصورت معتبر بودن اطلاعات وارد شده مشترى بايد اطلاعات فرم را مجددا" بررسى و تاييد نمايد و درصورت تاييد آن توسط مشترى عمل انتقال صورت مى‌پذيرد. پس از انجام موفقيت‌آميز تراكنش، رسيد انتقال به همراه شماره پيگيرى يا ارجاع مشاهده مى‌شود. مشترى مى‌تواند به كمك اين شماره (و يا ساير آرگومان‌هاى جستجو) تراكنش مالى مورد نظر خود را در سيستم جستجو و بازبينى و درصورت تمايل چاپ نمايد.  4-4-صورتحساب

فرمت صورتحساب ارايه شده در سيستم بانكدارى اينترنتى همانند فرمت صورتحساب در سيستم متمركز و بشرح زير مى‌باشد:
الف- 30 تراكنش آخر
مشترى مى‌تواند پس از انتخاب شماره حساب دلخواه ، 30 تراكنش آخر حساب خود را با صورتحساب مشاهده نمايد.
ب- صورتحساب دوره‌اي
در اين حالت مشترى مى‌تواند با انتخاب شماره حساب صورتحساب خود را در يك محدوده مشخص (درج تاريخ ابتدا و انتها) مشاهده نمايد.  4-5-کنترل صحت تراکنش انتقال

مشترى مى‌تواند با دادن اطلاعات لازم از يك عمليات انتقال (شماره عمليات، شماره حساب بدهكار، شماره حساب بستانكار، مبلغ ، تاريخ) صرفا" وجود تراكنش توصيف شده در سيستم بانكدارى اينترنتى را بررسى نمايد. اين امكان مى‌تواند براى كنترل صحت رسيد انتقال (چاپ شده، يا اطلاع شفاهي) توسط شخصى ثالث مورد استفاده قرار گيرد.  4-6-تعيين مبلغ چك

مشترى مى‌تواند با اعلام مبلغ چك از طريق سيستم بانكدارى اينترنتى به بانك، از سوء استفاده‌هاي احتمالي از چك صادر شده جلوگيري نمايد.  4-7-انتقال وجه بين بانکي (ساتنا)

علاوه بر سرويس انتقال وجه درون بانکي ، کاربران سيستم سبا قادر خواهند بود تا از حسابهاي شخصي خود به کليه حسابهاي متمرکز و غير متمرکز بانکهاي مجهز به ساتنا ، وجه مورد نظر خود را انتقال دهند.  4-8-انتقال وجه بين بانکي (پايا)

علاوه بر سایر سرويس های انتقال وجه، کاربران سيستم سبا قادر خواهند بود تا از حسابهاي شخصي خود به کليه حسابهاي متمرکز و غير متمرکز بانکهاي مجهز به انتقال وجه پایا ، وجه مورد نظر خود را انتقال دهند.  4-9-پرداخت قبوض

مشتري ميتواند با استفاده از اين سرويس کليه قبوض همگاني خود اعم از آب ، برق ، گاز ، تلفن ، موبايل و غيره خود را با برداشت از هر يک از حسابهاي مجاز خود پرداخت نمايد و در صورتي که قبض از طريق هريک از کانالهاي ارتباطي اعم از خودپرداز ، تلفنبانک ، بانکداري اينترنتي ، شعبه و غيره قبلا پرداخت شده باشد ضمن جلوگيري از پرداخت مجدد قبض ، اطلاعات مربوط به چگونگي پرداخت قبض به مشتري اعلام مي گردد .  4-10-دستور پرداخت

سرويس دستور پرداخت يکي از سرويسهاي نوين سيستم هاي بانکداري اينترنتي در دنيا ميباشد. از مزياي اين سرويس به موارد زير ميتوان اشاره نمود : - با تعريف يک دستور پرداخت، امکان تعريف انتقال وجه از هريک از حسابهاي شخص به هر حساب متمرکز ديگري در بانک از جمله حسابهاي خود شخص، با مبلغي معين در دوره هاي مشخص امکان پذير مي باشد. بطور مثال کاربر ميتواند معين کند که انتقال وجهي بصورت ماهانه در روز پنجم هر ماه انجام شود و اين انتقال وجه ها به مدت 8 ماه ادامه يابد يا بعنوان مثال ديگر ميتواند معين کند که انتقال وجه مورد نظر بصورت هفتگي در روزهاي سه شنبه هر هفته و جمعا به مدت 4 هفته اجرا گردد.بدين منظور کافيست با ورود به سرويس بانکداري اينترنتي و انتخاب گزينه دستورپرداخت نسبت به تعريف دستور پرداخت مورد نظراقدام کرده و سيستم بصورت خودکار بدون نياز به حضور و ورود کاربر به سيستم ، در زمانهاي مقرر و طبق شرايط اعلامي نسبت به اجراي دستور پرداخت مورد نظر اقدام خواهد کرد. - کاربر ميتواند وضعيت اجراي دستور پرداختهاي خود را در هر لحظه پيگيري نمايد. - کاربر ميتواند ليست دستور پرداختهايي را که بر روي حسابهاي خود تعريف کرده است مشاهده نمايد. - کاربر ميتواند در شرايطي که از ادامه اجراي دستور پرداخت منصرف شده باشد ، دستور پرداخت خود را حذف نمايد.  4-11-خلاصه تسهيلات

با استفاده از اين سرويس کاربران سبا قادر خواهند بود تا خلاصه وضعيت تسهيلات دريافتي از بانک را مشاهده نمايند .  4-12-پرداخت تسهيلات

با استفاده از اين سرويس کاربران سبا قادر خواهند بود تا اقساط تسهيلاتي خود را پرداخت نمايند. اين سرويس قابليت پرداخت اقساط تسهيلات را به صورت متمرکز، غير متمرکز، درون بانکي و بين بانکي را دارا مي باشد. اين سرويس مبتني بر سيستم پايا بوده و براي شناسايي حساب تسهيلاتي از شناسه شبا استفاده مي نمايد.  4-13-مديريت حسابهاي مقصد

اين سرويس، کاربران را در امر نگهداري حسابهاي مقصد و مديريت نمودن آنها کمک ميکند. نحوه ذخيره سازي حسابهاي مقصد، خودکار بوده و از انجام عمليات اضافه توسط کاربر جلوگيري ميکند بطوريکه هرگاه کاربر عمليات انتقال وجه به حساب سايرين را با موفقيت انجام دهد، درصورتيکه شماره حسابي با آن مشخصات در فهرست حسابهاي شناخته شده وي موجود نبوده و تعداد حسابهاي شناخته شده موجود کاربر از عدد ده بيشتر نباشد، آنرا در فهرست مذکور اضافه ميکند. درصورتيکه نام و يا نام خانوادگي کاربري که در فهرست حسابهاي شناخته شده موجود بوده تغيير نموده و اطلاعات دريافت شده از بانک ايران با اطلاعات موجود مغايرت داشته باشد، سيستم بطور خودکار اطلاعات جديد را جايگزين اطلاعات قبلي نموده و کاربر پيغامي مبني بر بروز شدن اطلاعات حساب شناخته شده فعلي مشاهده ميکند. همچنين کاربر با مراجعه به صفحه "حسابهاي مقصد" امکان حذف هر يک از حسابهاي مقصد ذخيره شده را داشته و بدين ترتيب عملاً امکان اضافه نمودن حساب(هاي) مقصد ديگري را به فهرست خود مقدور نموده و حسابهاي مقصد خود را مديريت مينمايد.  5-عمليات جانبى

5-1- تغيير مشخصات مشترى
5-2- تغيير رمز عبور
5-3- درخواست رمز جديد
5-4- ليست شعب بانك و پذيرندگان كارت
5-5- درخواست غير فعال كردن مشترى
5-6- درخواست فعال كردن مشترى


  5-1- تغيير مشخصات مشترى

براى هر مشترى اطلاعات خاصى مستقل از اطلاعات سيستم متمركز وى نگهدارى مى‌شود كه اين اطلاعات توسط ايشان قابل تغيير است. اين اطلاعات عبارتند از: نام و نام خانوادگى، تاريخ تولد، عنوان مشترى (آقا، خانم، دكتر،...)، نشانى و كد پستى .  5-2- تغيير رمز عبور

مشترى سيستم بانكدارى اينترنتى مى‌تواند در صورت نياز رمز خود را تغيير دهد براى اين كار امكانى در سيستم بانكدارى اينترنتى وجود دارد كه مشترى رمز قبلى خود را وارد نموده و رمز جديدش را مشخص مى‌كند (رمز جديد را براى اطمينان بايد تكرار كرد) در اين صورت رمز مشترى تغيير خواهد كرد. لازم به ذكر است كه تنها مشتريانى كه از Static Password استفاده مى‌نمايند مجاز به استفاده از اين سرويس مى‌باشند . در صورتى كه رمز قبلى مشترى در دسترس نباشد مشترى مى‌تواند از طريق سيستم بانكدارى اينترنتى درخواست صدور رمز جديد بنمايد .  5-3- درخواست رمز جديد

چنانچه مشترى رمز ورود به سيستم بانكدارى اينترنتى را فراموش كرده باشد مى‌تواند بر روي لينك رمز جديد در صفحه ورود به سيستم كليك كرده و با دادن اطلاعات خود درخواست صدور رمز جديد بنمايد .  5-4- ليست شعب بانك و پذيرندگان كارت

ليست شعب بانك و پذيرندگان كارت(Pinpad) و دستگاه‌هاى خود پرداز(ATM)و پايانه‌هاى فروش (POS) در اختيار مشتريان قرار خواهد گرفت.  5-5- درخواست غير فعال كردن مشترى

مشتريان سيستم بانكدارى اينترنتى مى‌توانند پس از اتصال به سيستم، شناسه كاربرى خود را غير فعال نمايند.  5-6- درخواست فعال كردن مشترى

چنانچه مشتري سيستم بانكدارى اينترنتى به درخواست خودش و يا با وارد كردن سه بار رمز اشتباه، توسط سيستم غير فعال شده باشد مي‌تواند درخواست فعال شدن مجدد شناسه كاربري خود را ارسال كند تا پس از انجام مراحل قانوني شناسه كاربري وي فعال گردد.